KISOSZ Veszprém - Dolgozói teljesítményértékelés

A dolgozó átfogó értékelése

KISOSZ Teljesítményértékelés
Értékelt kolléga neve: Beosztása:
Mióta dolgozik a Szervezetnél? Értékelés időpontja:
Értékelő kolléga neve: Értékelés milyen időtartamra vonatkozik?
Minősítési szempont Értékelési szempontok Kiemelkedő


3 Megfelelő


2 Fejlesz-
tendő

1 Nem meg- felelő 0
Munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Végzettsége munkakörének megfelelő
Szakmai oktatásokon, továbbképzéseken
részt vesz
Mobilizálhatósága végzettsége alapján (szükség esetén más munkakört is el tud látni)
Munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Munkáját megfelelő módszerekkel, technikával végzi
Részvétele a helyettesítési munkában
Részvétele a rendezvényeink
lebonyolításában
Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Együttműködése a többi dolgozóval
Együttműködése a tanulókkal
Együttműködése a külső partnereivel
Önállóság, kreativitás váratlan
helyzetekben
Munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Felelősség az iroda külső-belső állapotárért
A rábízott eszközök megőrzése
Munkabiztonsági előírások betartása

Munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Pontos munkakezdés és munkavégzés
Túlmunkára, helyettesítésre szükség
esetén önként is vállalkozik
Munkatársait segíti, szakmailag támogatja

Kolléga erősségei
Fejlesztendő
területek
Összesített értékelés Kiválóan alkalmas (80-100%) Alkalmas (60-79%) Kevéssé alkalmas (30-59%) Alkalmatlan (30% alatt)
Az összesített értékelés szöveges kifejtése
Értékelő aláírása, beosztása:

…………………………………….
Az értékelt kolléga nyilatkozata, megjegyzései:
Szakmai továbbképzés:
Egy példányt átvettem a fenti értékelő lapból:

 

……………………………………………. ………………………………………………….

Az értékelést végző aláírása Értékelt kolléga aláírása

Dátum:…………………………………….. Dátum: ……………………………………………

 

<< Vissza

<< Vissza a főoldalra

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték