KISOSZ Veszprém - Parlament előtt az új adótörvények
A Parlament hétfőn kezdte el tárgyalni az új adótörvényeket, így az anyag nem tartalmazza az egyéni képviselői indítványokkal benyújtott módosító javaslatokat!

Az Országgyűlésnek most benyújtott adócsomag 2012-től számos ponton módosítja az adó-, az illeték és a járulék terheket.

A legfontosabbak a következők:

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Megszűnik az adójóváírás, amit az idén még legfeljebb évi 3millió960 ezer forint jövedelemig lehet érvényesíteni. Évi 2 millió 424 ezer forint jövedelemig már nem kell alkalmazni a 27 százalékos adóalap-kiegészítést (a szuperbruttósítást), az a fölötti részre viszont megmarad (a jelenleg hatályos szabályok szerint 2012-től minden jövedelemnél 13,5 százalék lett volna).

Magánszemély legfeljebb a bevétel 50 százalékáig nyilatkozhat a kifizetőnek költségérvényesítésről (jelenleg nincs ilyen korlát)

A lakását bérbe adó magánszemély bevételét csökkentheti az általa más településen bérelt lakás díjával, ha a bérbeadás és a bérbevétel időtartama is meghaladja a 90 napot.

Ha a termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből származó adóköteles jövedelem meghaladja a szokásos hozamot, az azt meghaladó jövedelemrészre 48 százalékos adót kell fizetni. Szokásos hozam a költségekkel csökkentett bevétel 0,3 százalékának a tulajdonban tartás naptári napjaival szorzott összege. A büntetőadó nem vonatkozik azokra, akik az átminősített ingatlant örökléssel szerezték.

Adóköteles lesz a reprezentáció és az üzleti ajándék, a juttatónak a juttatás értékének 1,19-szerese után 16száza lék szja-t és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.

Személyenként legfeljebb évi 500 ezer forintig nyújtható kedvezményes közteher (a kifizetőt terhelő 16százalékos szja) mellett béren kívüli juttatás, s kikerül ebből a körből az internet szolgáltatás.

TÁRSASÁGI ADÓ
A korábbi években felhalmozott elhatárolt veszteségeiket a cégek csak az adóalap 50 százalékáig lesznek jogosultak elszámolni.

A reprezentációra és az üzleti ajándékra költött kiadás elismert költség lesz.

Termőföldből átminősített ingatlan értékesítésekor a szokásos eredményt meghaladó jövedelem rész kétszeresével nő a társaságiadó-alap (a szokásos eredményt az szja-nál leírtak szerint kell kiszámolni).

Megszűnik a K+F-ben, illetve a szoftverfejlesztésben dolgozók bére utáni adókedvezmény.

Közhasznú szervezeteknek, egyházaknak korlátozás nélkül nyújtható adomány.

REGISZTRÁCIÓS ADÓ
Átalakulnak a személygépkocsik műszaki és környezetvédelmi besorolás szerinti díjtételei, csökken a legrosszabb környezetvédelmi osztályba sorolt, nagy hengerűrtartalmú autók adója.

 


JŐVEDÉKI ADÓ
Magánszemélyek saját fogyasztásra évi 1000-1000 liter sört, gyümölcsbort, illetve pezsgőt állíthatnak elő házilag. A kisüzemi sörfőzdék jövedéki biztosítéka 1 millióról 500 ezer forintra csökken.
Bér- és magánfőzött párlatok piacokon, vásárokon is értékesíthetők.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
A normál adókulcs 2 százalékponttal, 25-ről 27 százalékra nő (így a felülről számított áfa tartalom 20-ról 21,26 százalékra emelkedik).

Levon ható lesz az üzleti célra bérelt személygépkocsi bérleti díjának áfája.

ILLETÉK(EK)
A gépjármű szerzés illetékét ezen túl a gépjármú kilowattban kifejezett teljesítménye és az életkora szerint kell megfizetni, nem pedig a hengerűr tartalom alapján.

Egyéni cég illetékmentesen alakulhat át egyszemélyes gazdasági társasággá.

Az általános tételű eljárási illeték 2200-ról 3000 forintra, a házassági bontóper illetéke 12 ezerről 30 ezer forintra nő. Emelkedik a polgári peres eljárások jogorvoslati illetékének mértéke 6-ról 8 százalékra, maximuma pedig 900 ezerről 2,5 millió forintra nő.

Az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog, vagyoni értékű jog bejegyzését 8 napon belül továbbítania kell az adóhatóságnak (ennek következtében hamarabb kell megfizetni az illetéket).

HELYI ADÓK
Megszűnik az építményadó és a telekadó maximuma, de az éves adóösszeg nem lehet több az ingatlan forgalmi értékének 3 százalékánál.

A helyi önkormányzatok úgynevezett települési adót vethetnek ki, ami a bevezetés évében több települési adó esetén sem haladhatja meg a 10 ezer forintot. A vállalkozások a települési adót levonhatják az iparűzési adóból.

A telekadó kiterjed a belterületi telek építmény részére (például útra, parkolóra) is, továbbá a külterületi nem termőföld földrészletre.

A 65. életévüket betöltött vagy legalább 67 százalékban rokkant személyek ezentúl a kommunális adóra is kaphatnak adófelfüggesztést (jelenleg csak az építményadóra kérhetnek).

GÉPJÁRMŰADÓ
Átalakul a cégautó-adóztatás, a jelenlegi, hengerűrtartalomtól függő havi 7000, illetve 15 ezer
forint helyett 7700 és 44 ezer forint között lesz.

 

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ
Adóköteles lesz az ízesített sör és az alkoholos frissítő, adójuk literenként 20 forint lesz.

Az üdítőitalok adója literenként 5-rőI 7forintra, a cukrozott készítményeké kilogrammonként 100-ról 150 forintra, az ételízesítőké 200-ról 250 forintra nő.

Baleseti adót kell fizetnie a gépjármú üzemben tartójának, ami a kötelező felelősségbiztosítás éves díjának a 30 százaléka lesz.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
Az egyéni egészségbiztosítási járulék 1 százalékponttal, 7 százalékra nő. Az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulékot legalább a minimálbér 1,5-szerese után kell megfizetni.

Megszűnik egyes jövedelmek (végkielégítés, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás), továbbá a másodállások egészségbiztosítási járulék alóli mentessége.

A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának havi összege 5100-ról 5400 forintra nő.

AZ ADÓZÁS RENDJE
Adószám kiadása előtt az adóhatóság megvizsgálja az adózó vezető tisztségviselőjének, többségi tulajdonosának előéletét, és adókötelezettségeik mulasztása esetén megtagadja az adószám kiadását.

A bevétel eltitkolásával, bizonylatok meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány esetén a bírság mértéke az adóhiány összegének 75 százalékáról a 200 százalékára nő.

Irat megőrzési kötelezettség ismételt megsértése esetén akár 4 millió forint, ismételt mulasztásnál pedig az első alkalommal kiszabott összeg nyolcszorosa is lehet a mulasztási bírság.
 

Kapcsolódó hírek

2011-11-02 10:28:40

<< Vissza

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték